Telefon   +48 42 630 27 30

Telefon+48 512 30 22 27   

Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mask

Projekty unijne

flaga ueFirma Handlowo usługowa „TOKARSKI” Waldemar Tokarski realizuje projekt „Rozwój i dostosowanie usług osuszania i dezynfekcji w oparciu o nowe technologie do sytuacji epidemicznych”, dofinansowany z Funduszy Europejskich
Umowa o dofinansowanie Projektu numer RPLD.02.03.01-10-0040/20-00 w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
zawarta w dniu 31-12-2020 w Łodzi pomiędzy:
Województwem Łódzkim w i mieniu którego działa Centrum Obsługi Przedsiębiorcy z siedzibą w Łodzi, będące instytucją Pośredniczącą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 reprezentowanym przez Łukasza Stajudę- Dyrektora Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
a
Waldemarem Tokarskim zamieszkałym w Łodzi, 91-179 Łódź, przy ulicy Białych Róż 10 prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą F.H.U. Tokarski Waldemar Tokarski w Łodzi, 91-179 Łódź przy ulicy Białych Róż 10, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Nip 7251011648, Regon 471007158

projekty unijne